UROKY
.COM

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je v podstatě penalizace, či chcete li trest dlužníkovi, který jej má motivovat k tomu, aby dluh včas splácel. Má motivační nikoliv trestní charakter. Vypočítá se tak, že si vezmete dlužnou částku, která měla být do určitého dne splacena (třeba splátku) a tu zúročíte repro sazbou ČNB zvýšenou o 7 procentních bodů. Repro sazbu vydává ČNB každého půl roku. Úrok z prodlení se dá naúčtovat i zpětně a to dokonce i pokud ve smlouvě o pujčce není uvedený. Jak už bylo řečeno hlavním úkolem úroku z prodlení je motivovat dlužníka k platbě nikoliv jej trestat. Exustují však další sankce, které ale musí být ve smlouvě o úvěru. Pokud se vám zdají nepřiměřené je možné obrátit se na soud, který je může zrušit. V každém případě si ale vždy detailně přečtěte celou smlouvu a ujistěte se, že zde nejsou schované různé administrativní poplatky, protože právě ty se u soudu velice těžko ruší.
Spočítání úroku z prodlení může být poměrně složitá záležitost. Je nutné si uvědomit, že pro každý půlrok se počítá jiná repro sazba, také může být splacená část pohledávky nebo naopak se pohledávky můžou sčítat. Proto je dobré si spočítat celkovou výšší úroku z prodlení pomocí programu.