UROKY
.COM

Lichva

Lichvou je považovaný takový úrok, který je daleko nad rámcem úměrnosti rizika pujčky. Například úročení v řádech desítek procent za jeden kalendářní den je považováno za lichvu. V Čerské Republice je lichva považovaná za trestný čin. Definuje jej následovně:
§ 253 Lichva
Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

V ČR je tedy pamatováno zvláště na různé pujčky v nouzi nebo lidem, kteří nejsou schopni řádně domyslet důsledky svého jednání. V samotném zákoně však není jasně uvedené kolik už lichva je. Takže se běžně je možné setkat i s pujčkami s RPSN nad 50%. Zvláště u velcie nízkých pujček. Oblíbené jsou i pujčky na SMSky, kdy se pujčuje částka v řádech tisíce korun na dobu pár týdnů a dlužník pak zaplatí i o více jak 20% více. Jedná se o různé přechodné pujčky. U nich není povinnen věřitel ani RPSN zveřejňovat.