UROKY
.COM

Úrok

Úrokem se rozumí odměna za pujčení peněžních prostředků věřitele dlužníkovi. Ve většině případů je úrokem peněžní částka. V ekonomii se pro tento proces používá termín, že věřitel poskytl úvěř. Hodnota úroku se může lišit v závyslosti na délce trvání úvěru nebo na jeho výši. Velikost úroku se vyjadřuje pomocí pojmu úroková míra.Pujčování peněz je v podstatě přesun finančních prostředků od subjektů, který je nemá možnost zhodnotit a v dohledné době je nepotřebuje, k subjektu, který je umí zhodnotit, ale nemá prostředky. Pro ekonomii je poskytování úvarů zásadní a velice důležité, protože přesouvá peníze, které by se nevyužily k subjektům, které je dokáží zhodnotit. Ekonomika tím roste a získává na síle.

V dnešní době se většinu setkáváme s formou, kdy peníze, které nepotřebujeme dáme do banky. Ta nám slíbí určitý úrok z našeho vkladu. Peníze pak sama dále pujčí nebo vhodně investuje. Lidé si peníze mezi sebou běžně pujčují. Většinou se jedná o bezúročnou pujčku, tedy pujčku kdy jsme smíření s tím, že nám za pujčení peněz nebude náležet žádná odměna. Spíše než s bezúročnou pujčkou, se ale setkáme s vysokými úroky. Pokud jsou úroky opravdu neuměřené jedná se o lichvu.